fbpx

I GPPZ

I Grand Prix Polski Pojazdów Zabytkowych im. Witolda Rychtera

1 Grand Prix Polski Pojazdów Zabytkowych, Foto. Mirosław Wiśniewski